BORUS Kinderopvang

BORUS Kinderopvang werd in 1997 opgericht door Stephan van den Oetelaar en Margo van Loon. Van Loon en Van den Oetelaar besloten deze kinderopvangorganisatie op te zetten om gehoor te geven aan het grote tekort aan kinderopvangplaatsen. BORUS draagt het motto “uw kind, onze zorg”.

DE DRIE KENRWAARDEN VAN KINDEROPVANG

Van Loon en Van den Oetelaar stelden zichzelf bij de oprichting van BORUS de volgende vraag: “Wat zijn de drie belangrijkste eisen die wij als ouders aan een kinderdagverblijf zouden stellen?”. De antwoorden bleken eenduidig en vanzelfsprekend. Volgens Van Loon en Van den Oetelaar zijn de drie kernwaarden van een kinderdagverblijf namelijk dat, één, het kind veilig is, en, twee, dat het kind zich prettig voelt. Verder vonden zowel Van Loon als Van den Oetelaar het erg belangrijk dat de ontwikkeling van hun kind gestimuleerd wordt in een kinderdagverblijf, de derde kernwaarde. Exact om deze reden staan veiligheid, welbevinden en de ontwikkeling van kinderen centraal in de bedrijfsvoering van BORUS. BORUS Kinderopvang is reeds geprezen om deze aanpak; BORUS werd immers in 2003 één van de eerste HKZ|ISO-gecertificeerde kinderopvangorganisaties van Nederland. En, zoals directeur en oprichter Margo van Loon ook zegt: “Als ouders willen we tenslotte allemaal hetzelfde: Dat onze kinderen gezond en gelukkig zijn, en dat ze zoveel mogelijk meekrijgen waarvan ze later profijt hebben”.

RUST EN STABILITEIT BIJ BORUS KINDEROPVANG

Wat opvalt aan BORUS Kinderopvang is dat er een sfeer van rust en stabiliteit hangt in elk van de vestigingen. Volgens Van Loon en Van den Oetelaar komt dit door de goede organisatie van BORUS. Rust en stabiliteit in een kinderopvang is volgens hen namelijk een teken dat kinderen zich prettig en veilig voelen. Bovendien is kinderopvang goed voor de ontwikkeling van kinderen volgens Van Loon en Van den Oetelaar. Kinderen zijn immers gedurende de dag samen met andere kinderen. Kinderen leren hierdoor om te gaan met de uiteenlopende karakters van andere kinderen, ze leren te delen en ze leren om te gaan met vaste routines.

GOED PEDAGOGISCH PROGRAMMA

Een van de basisideeën achter de bedrijfsvoering van BORUS Kinderopvang is hun pedagogische insteek. Volgens de oprichters van BORUS draagt een goed pedagogisch programma namelijk bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen. De verschillende pedagogische programma’s die aangeboden worden zijn afgestemd op de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de kinderen. Bij de verschillende pedagogische programma’s wordt onder andere de focus gelegd op zelfvertrouwen en ontwikkeling.

NASCHOOLSE OPVANG

BORUS Kinderopvang biedt ook naschoolse opvang aan. Bij deze opvang wordt invulling gegeven aan thema’s zoals: sport en spel, muziek, tuinieren en cultuur. Kinderen kunnen zelf kiezen wat ze het liefste zouden willen doen. De kinderen kunnen er onder andere voor kiezen om pianoles te volgen, Engelse les te nemen of om gebruik te maken van de huiswerkbegeleiding die BORUS aanbiedt.

VESTIGINGEN BORUS KINDEROPVANG

In de Randstad zijn er verschillende vestigingen van BORUS Kinderopvang te vinden. Zo zijn er verschillende vestigingen van BORUS in Abcoude, Hoofddorp, De Hoef, Lisserbroek en in Nieuw-Vennep te vinden. Tevens kunt u drie vestigingen van BORUS vinden in Uithoorn. Als u in de Randstad woont zult u dus zeker wel eens van BORUS Kinderopvang gehoord hebben.

UITHOORN

De eerste vestiging van BORUS kinderopvang opende in 1997 op het Zijdeveld in Uithoorn.

Hoofddorp

Deze vestiging van BORUS kinderopvang opende in 2004 in Hoofddorp. Deze vestiging heeft een eigen sportzaal en een basketbal-hockey veld. Op deze locatie wordt tevens dagopvang en buitenschoolse opvang verzorgd.

Lisserbroek

De vestiging in Lisserbroek opende in 2006. Sinds 2006 verzorgt ook deze vestiging naschoolse opvang voor de basisscholen De Zilvermeeuw en de Reiger.

Nieuw-Vennep

Op het Bolsterrein in Nieuw-Vennep heeft BORUS Kinderdagopvang in 2012 een nieuwe vestiging geopend. Deze vestiging beschikt over een sportzaal en cameratoezicht. Ligt tegenover het zwembad de Estafette.

Abcoude

In Abcoude heeft BORUS al sinds 2006 een vestiging. Deze vestiging is zeer ruim opgezet; het heeft maar liefst 2.200 m² buitenterrein. Sinds 2012 is Borus gevestigd in een nieuwe duurzaam gebouwd pand. Voorzien van WKO, cameratoezicht en zonne-energie.

Meer informatie en  de contactgegevens van BORUS zijn te vinden op de Linkedin pagina van Borus Kinderopvang.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *