Vrijwaard

Vrijwaard is een organisatie gericht op ouderen die diensten aanbiedt met betrekking tot wonen, welzijn en zorg. Vrijwaard onderscheidt zich van andere zorginstellingen, doordat bij hen de klant centraal staat. Dit blijkt uit het feit dat zij beschikken over verschillende woonlocaties en innovatief proberen te zijn door het aangaan van verschillende uitdagingen met betrekking tot zorg. Een voorbeeld van zo’n uitdaging is de service ‘Vrijwaard Thuiszorg’; waarbij er vierentwintig uur per dag zorg verleend wordt aan mensen die thuis willen blijven wonen, maar tegelijkertijd behoefte hebben aan aanvullende ondersteuning.

Sinds 2008 is Coert Veenstra de voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Vrijwaard. Hij implementeerde de fusie tussen een aantal verzorgingshuizen in de regio en ontwikkelt bij Vrijwaard verschillende projecten vanuit zijn visie voor goede zorg. Het eerder genoemde Vrijwaard Thuiszorg is een voorbeeld van een dergelijk project. Teambuilding en op vraag gestuurde zorg behoren tot de specialiteiten van Veenstra. Met zijn ervaring als zowel verpleger als bestuurder heeft Veenstra een brede kennis op het gebied van zorg. Deze kennis zet Veenstra in om zijn visie met de praktijk te combineren.

Contactgegevens:

Vrijwaard ten Anker
Timorlaan 139
1782 DR Den Helder
tel.: 0223-615546
Email: info@vrijwaard.nl
Website: www.vrijwaard.nl