PEX Real Estate

PEX Real Estate is een vastgoedbeheerder en -ontwikkelaar, gevestigd in Amsterdam. PEX is gespecialiseerd in de regio’s Amsterdam en Noord-Nederland, waaronder Assen. In zijn ontwikkelingen en beheeractiviteiten staat duurzaamheid voorop. Deze voert PEX bovendien uit op A-locaties in de stadscentra van de grotere Nederlandse steden.

PEX Real Estate is een voortzetting en uitbreiding van de vastgoedportefeuille die oprichter, directeur en eigenaar Joshua Camera tot 2017 op persoonlijke titel opbouwde.

Ontwikkeling en beheer van vastgoed

Met nieuwbouwprojecten in binnensteden komt PEX Real Estate tegemoet aan een bijna onverzadigbare vraag op de Nederlandse woningmarkt. Deze gegarandeerde vraag naar zijn aanbod doet echter niets af aan het streven van PEX en Camera naar een hoog duurzaamheids- en kwaliteitsniveau. De projecten van PEX Real Estate zijn dan ook voornamelijk  bestemd voor het hogere segment van de huur- en koopmarkt. Zo draagt het onder meer bij aan de doorstroming op de woningmarkt, evenals aan een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad.

Aanvankelijk was PEX voornamelijk actief in Groningen. Om de operatie ook naar andere steden uit te breiden, besloot Joshua Camera echter om een deel van deze portefeuille te verkopen. De opbrengsten wendde hij aan om onder meer vastgoed aan te kopen in Assen en Amsterdam.

Joshua Camera

Joshua Camera kocht op achttienjarige leeftijd zijn eerste woning, waarvan hij één woonlaag gedurende zijn studie bewoonde en de overige twee verhuurde. Destijds, eind jaren 2000, vormde het kopen, eventueel verbouwen en vervolgens verhuren of verkopen van vastgoed echter niet het middelpunt van zijn carrière. De meeste aandacht ging uit naar de ijsondernemingen die Camera vanaf 2008 opzette. Dat begon met de ijssalon die hij overnam in Haren, waar hij was opgegroeid, maar in de jaren daarop kwamen daar franchisevestigingen in het enkele kilometers verderop gelegen Groningen, Utrecht en Amsterdam bij. Bovendien verkocht Camera met een eigen groothandel schepijs aan verkooppunten in heel Nederland en België.

Deze ondernemingen stelden Joshua Camera in staat om op steeds grotere schaal in vastgoed te investeren, tot hij in 2017 het punt bereikte dat de oprichting van PEX Real Estate niet meer dan de volgende logische stap in deze ontwikkeling vormde. Camera verkocht zijn ijsondernemingen en heeft zich sindsdien volledig aan de vastgoedsector gewijd.