Grondontwikkeling Nederland

Het Alkmaarse Grondontwikkeling Nederland, opgericht in 2011, ontwikkelt gronden die het aan particulieren heeft verkocht. Met die gecombineerde werkwijze van grondhandel en projectontwikkeling deed Grondontwikkeling Nederland zijn intrede in een destijds vastgelopen vastgoedmarkt. Waar andere ontwikkelaars in de eerste helft van het vorige decennium slechts moeizaam kredieten verkregen, putte Grondontwikkeling Nederland uit een vrijwel onbenut gelaten bron: particuliere investeerders.

Samenwerking met particulieren

Zijn aanpak noemt Grondontwikkeling Nederland Projectontwikkeling Nieuwe Stijl. ‘Nieuwe stijl’ betekent dat het afwijkt van de traditionele grondhandel, waarbij landbouwgrond wordt opgekocht, opgeknipt en doorverkocht.

Grondontwikkeling Nederland pakt het anders aan. Door onverdeelde aandelen in de potentiële bouwlocatie te verkopen en daarmee de ontwikkeling te financieren, kunnen particulieren met elk budget deelnemen aan projecten waar zij normaliter niet de kans toe krijgen. Tegelijkertijd houdt Grondontwikkeling Nederland het proces in de hand, doordat het als vertegenwoordiger van de grote groep investeerders kan onderhandelen met andere betrokken partijen.

Daarnaast biedt Buro Vastgoed Nederland, een groepsmaatschappij van Grondontwikkeling Nederland, obligaties aan. Wie een obligatie koopt, financiert daarmee bijzondere vastgoed(her)ontwikkelingen. Zo creëren de ondernemingen van directeur-eigenaar Shandar Kooij niet alleen rendement op nieuw gerealiseerde projecten, maar ook op bestaand vastgoed.

Verbinding met specialisten

In al zijn projecten werkt Grondontwikkeling Nederland samen met deskundigen, in aanvulling op de specialisten die het zelf in huis heeft, zoals een ontwikkelaar en planoloog. Partners zijn onder meer adviesbureau Arcadis en de juridisch experts van Notariskantoor Van Limburg Stirum.

Projecten

Een van de projecten van Buro Vastgoed Nederland is Obligatie Hotel Brasa. Door middel van een particulier gefinancierde obligatielening maakt Buro Vastgoed Nederland in de Beemster de transformatie van een monumentaal herenhuis tot hotel mogelijk.

Andere projecten waar Grondontwikkeling Nederland bij betrokken is of was, zijn onder meer de ontwikkeling van woonwijken in Amstelveen en Almere en een kantoren- en industriegebied in Terneuzen.