Mediahuis Nederland

Mediahuis Nederland (voorheen Telegraaf Media Groep NV (TMG)) is een beursgenoteerd mediabedrijf dat actief is op het gebied van tijdschriften, dagbladen en huis-aan-huisbladen. Mediahuis stond eerder bekend als TMG, een daarvoor als de NV Holdingmaatschappij De Telegraaf. Het doel van Mediahuis is het deelnemen in, oprichten van en financieren van ondernemingen op het gebied van exploitatie van media.  Het bedrijf is voor 30% in handen van de familie van Puijenbroek.

Geschiedenis

Telegraaf Media Groep kent een rijke geschiedenis. Hier volgt een kort overzicht van een aantal belangrijke punten. Op 1 januari 1893 verscheen Dagblad De Telegraaf voor de eerste keer in een oplage van 100.000 kranten. Deze krant bestond louter uit tekst. In 1921 verscheen de eerste fotopagina in De Telegraaf. Vele jaren later kreeg TMG in 1971 haar beursnotering aan de Aandelenbeurs van Amsterdam. Ook TMG ging mee met de tijd en in het jaar 2000 werd op Telegraaf.nl de eerste E-commerce transactie gedaan. In 2010 wierf het bedrijf het sociale netwerk Hyves. Hyves is nu niet meer een sociaal netwerk, maar een website waar spelletjes kunnen worden gespeeld.

Visie en strategie

Mediahuis Nederland probeert de consument te bereiken via video, online, mobiel, radio en print. Wat het bedrijf vooral belangrijk vindt is de manier waarop de consument bereikt wordt, en niet per se via welk kanaal. Tevens is de strategie van het bedrijf op groei gericht. Zo wil Mediahuis Nederland groei bewerkstelligen op basis van sterke merken en journalistieke relevantie. Mediahuis draagt journalistieke relevantie hoog in het vaandel. Elk bedrijfsonderdeel van Mediahuis voert zelf de regie over inschakeling van platformen die kunnen bijdragen het succes van een titel. Ook ligt de focus van Telegraaf Media Groep op de verdere uitbouw van landelijke merken. Op regionaal en landelijk niveau wordt consolidatie en optimalisatie van titels belangrijk geacht.

Transparantie

Telegraaf Media Groep is voor transparantie in structuur en bedrijfsuitvoering. Het bedrijf ondersteunt de uitgangspunten van de Code Corporate Governance en erkent daarmee de waarde van transparantie in structuur en bedrijfsuitvoering. Diverse belangengroepen spelen hierin een rol waaronder medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en overheden.

Besturingsmodel

Telegraaf Media Groep werkt aan de hand van het “Two tier board”. Het wordt gevormd door de raad van commissarissen en de raad van bestuur. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden de leden van de raad van commissarissen benoemd. De raad van bestuur wordt vervolgens gekozen door de raad van commissarissen. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie en strategie van Mediahuis Nederland.

Duurzaamheid

Telegraaf Media Groep streeft ook naar duurzaam ondernemen. Zo proberen zij de milieu-impact te verkleinen door onder andere efficiënter gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en duurzame energie. Tevens onderschrijft Mediahuis Nederland de tien principes van de UN Global Compact. Het bedrijf handelt in lijn met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Ook handelt het bedrijf volgens de fundamentele rechten en arbeidsrechten zoals geformuleerd door de International Labour Organization.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.