De Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht

De Academie voor de Geesteswetenschappen (voorheen Hogeschool Geesteswetenschappen) te Utrecht is een hogeschool die gericht is op opleidingen binnen het geesteswetenschappelijke vakgebied. De opleidingen zijn op HBO niveau en richten zich op de geestelijke gezondheidszorg, religiestudies, filosofie en spirituele studies.

Doelen

Eén van de doelen van de Academie is om op een zo interactief mogelijke manier les te geven, waarbij studenten een actieve werkhouding aan zullen nemen en waarbij zelfstandig leren een belangrijk

uitgaanspunt is. Binnen het onderwijsconcept wordt leren opgevat als een actief proces. De Academie vindt het belangrijk dat een student zelfstandig kennis en bepaalde vaardigheden opbouwen die de student erbij helpen om zo efficiënt mogelijk te studeren.

Het toepassen van kennis

is iets dat bij een HBO opleiding hoort en wat bij de Academie dan ook goed gedaan wordt.

De Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht wil op een zo innovatief en interactief mogelijke manier lesgeven en ziet deze actieve werkhouding dan ook graag terug bij de studenten. Verder is de Academie erg toegespitst op de studentgerichtheid. Er is er in het onderwijsprogramma dan ook voor gezorgd dat het traject dat studenten afleggen tijdens het leerproces optimaal te bestuderen is. Hiermee wordt bedoeld dat er rekening is gehouden met de consistente structuur van het studieprogramma zowel binnen als tussen de verschillende onderdelen

die hier een deel van uitmaken. De Academie richt zich zo volledig op de student zelf en probeert hem of haar te helpen om inzicht te krijgen in de structuur van het studieprogramma. Een andere manier waarop dit gebeurt, is door het geven van effectieve studiebegeleiding. Door een leeromgeving te creëren waarin begeleiding vanzelfsprekend is, probeert de Academie een studievertraging tot een minimum te beperken.

Kenniscentrum

Binnen de Academie bestaat een speciaal kenniscentrum dat gericht is op het verkrijgen van kennis in de psychologische, fysiologische, neurologische, farmacologische en transcendente factoren die komen kijken bij het proces van uitzonderlijke ervaringen die mensen kunnen meemaken. Het doel van het kenniscentrum is het opzetten, uitvoeren en stimuleren van het op een systematische manier wetenschappelijk onderzoek doen. Dit onderzoek wordt gedaan naar de fenomenologie van religieuze ervaringen en verschijnselen alsmede naar de psychosociale hulpverlening. U kunt hierbij denken aan de klinische godsdienstpsychologie. Naast onderzoek doen, verzorgt het kenniscentrum van de Academie ook onderwijs in de vorm van cursussen. In deze cursussen leren studenten over de geestelijke gezondheidszorg, maar ook over de Westerse esoterie, mystiek en spiritualiteit.

Studierichtingen

Filosofie

De Hogeschool Geesteswetenschappen is georganiseerd in zes studierichtingen. De studierichting Filosofie duurt vier jaar en kan in zowel voltijd als in deeltijd gevolgd worden. De opleiding is vooral interessant voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de manier waarop kennis en wijsheid georganiseerd zijn. Vragen als wat kennis is, wat de waarheid is en wat het goede is, komen aan het bod in deze studierichting.

Religiestudies

De tweede studierichting is Religiestudies. Tijdens deze opleiding wordt gekeken naar het complexe verschijnsel dat we religie noemen en naar hoe er de verschillende soorten godsdiensten zowel binnen als buiten Nederland momenteel grote veranderingen plaatsvinden. Deze veranderingen worden bepaald en beïnvloed door zowel de steeds groter wordende multiculturalisering alsmede door het proces van secularisatie dat binnen het christendom plaatsvindt. Het proces van secularisatie geeft aan dat het geloof in het christendom steeds meer afneemt en de vraag naar andere soorten geloven en spiritualiteit toeneemt.

Geestelijke Begeleiding

De derde studierichting binnen de Academie is de Geestelijke Begeleiding. Deze studierichting houdt zich bezig met de grootste vragen betreffende het geloof. Ooit was religie bepalend voor het beantwoorden van deze vragen, maar tegenwoordig is dit beeld erg veranderd en speelt spiritualiteit een steeds grote rol in ons leven. Binnen de Geestelijke Begeleiding wordt er over dit soort zaken nagedacht.

Zingeving en Spiritualiteit

Zingeving en Spiritualiteit is de vierde studierichting binnen de Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht en houdt zich bezig met het idee dat bepaalde gebeurtenissen die zich voordoen invloed kunnen hebben op het persoonlijke leven van een persoon en dus ook op dat van de medemensen om ons heen. Het houdt dus eigenlijk in dat men verantwoording moet nemen om zelf de juiste keuzes te nemen bij het vinden van een oplossing voor grote levensproblemen.

Energetisch Therapeut

Bij de studierichting Energetisch Therapeut worden de systemen van de gezondheidszorg en de verschillende vormen van geneeswijzen bestudeerd als zijnde een product van een geschiedenis binnen een culturele context. Ten gevolge hiervan heeft ieder medisch systeem een bepaalde bruikbaarheid. Bij deze studierichting van de Academie wordt hierover gediscussieerd en wordt gekeken naar wat de gevolgen zouden kunnen zijn van de verschillende soorten geneeswijzen.

Master Spiritualiteit

Na het behalen van een diploma van een van de bovengenoemde studierichtingen, kan er bij de Academie doorgestroomd worden naar een masteropleiding Spiritualiteit. Door deel te nemen aan deze master, kan een volledig beeld gevormd worden op verschillende spirituele verschijnselen zoals de secularisatie en de toenemende multiculturele samenleving.

Meer informatie over evenementen en open dagen is te vinden op de Facebook pagina van de Academie en op de Twitter van de Academie

2 reacties op “De Academie voor Geesteswetenschappen Utrecht”

  1. Let op, want de HGU is geen erkende hbo aanbieder en zij mogen ook geen hbo opleidingen aanbieden. Je krijgt daar dus ook geen erkend hbo diploma en mocht er tussentijds iets gebeuren met de instelling, dan kun je nergens aankloppen om je opleiding af te maken. Ook heb je geen zekerheid om door te stromen naar een vervolgopleiding.

  2. HGU.nl bestaat niet meer; interne zware muiterij met het stelen van alle raamwerkleerplannen heet het nu http://academiegeesteswetenschappen.nl/
    dit heeft dus NIETS te maken met https://nl-nl.facebook.com/hogeschoolgeesteswetenschappen.utrecht en ook niet met https://twitter.com/deHGU

    Deze sociale-media profielen zijn destijds gemaakt door een derde en zijn anno nu ghosts, doch op linked-in pretenderen er mensen nu nog steeds te werken!

    @ annoniem: geheel onjuist; stichting geesteswetenschappen is geaccrediteerd voor (post)HBO opeidingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.