Container Cleaning Nederland B.V.

Container Cleaning NederlandIn het begin van de tachtiger jaren werd de huisvuilzak opgevolgd door de afval containers, kliko’s of gewone bakken in Nederland. Voor de huisvuilzak werd het afval in ijzeren afvalemmers ingezameld. Deze werden na lediging ook gereinigd. Dit was de eerste generatie waar reinigers werden gebruikt. De afval zak verdween volledig in de vuilnis auto dus het fenomeen van reiniging stierf uit. Door de komst van de nieuwe kunststof containers ontstond er echter weer direct de behoefte om de containers na de lediging ook gereinigd te krijgen.

Omdat afval inzameling door de gemeentes wordt geregeld heeft iedere gemeente een eigen systeem ontwikkeld. Zo zijn er bruine, grijze en groene containers in verschillende maten. De bruine en de groene containers zijn bij een aantal gemeenten voorzien van een tussenschot. Aan de ene kant is er ruimte voor restvuil en aan de andere kant is er ruimte voor groente-, fruit- en tuinafval. Dit worden duo-containers genoemd.

Het reinigen van een stalen afvalemmer werkt natuurlijk anders dan bij een kunststof container. Dit komt onder andere door strengere milieu eisen en de voortschrijding van de techniek. Het vuile water van de reiniging mag natuurlijk niet in het inmiddels gescheiden hemelwaterriool ( in het putje in de weg) terecht komen. Daar komt bij dat er natuurlijk een hoge druk nodig is om een goed schoonmaak resultaat te bereiken.

Deze markt ontwikkeling was de aanleiding voor Martin Groenewoud om zijn schoonmaak bedrijf (Schoonmaakbedrijf Oud Beijerland of te wel SOB) uit te breiden met containerreiniging. Later richtte het bedrijft zich alleen nog maar op het reinigen van containers. De naam werd toen veranderd naar ‘Container Cleaning Nederland BV‘. Zo werd er een netwerk gevormd met vestigingen in Oud Beijerland, Drachten, Middelburg, Drunen en Zaandam om efficiënt door Nederland containers te kunnen reinigen.

Tegelijkertijd veranderde de nieuwe branche van containerreiniging van een pioniersfase in een professionele fase. De meeste eenmansbedrijven gingen op in grotere bedrijven. Bedrijfen begonnen voertuigen met oppak systemen te gebruiken in plaats van het handmatig werpen van containers. Ook de samenwerking van gemeente en de uitbesteding van de afval inzameling betekent dat er andere capaciteiten nodig waren op verschillende dagen. Dit kon alleen opgevangen worden door schaal vergroting.

In de technische ontwikkeling dacht Container Cleaning Nederland BV een partner te hebben gevonden en werden de werkzaamheden geïntegreerd bij deze partner. In 2005 werden de activiteiten in Container Cleaning Nederland BV feitelijk gestaakt. De nieuwe directeur Wouter Hillenbrink heeft zoals afgesproken de juridische BV in stand gehouden en door deze periode heen geloosd.
Inmiddels is het 2013 en is een deel van de integratie ongedaan gemaakt en is Container Cleaning Nederland BV weer actief geworden als containerreiniger. Nog gebeurt nog niet landelijk maar in de gehele provincie Zeeland en in Noord Holland Noord.

Met een zeer ervaren ploeg is Container Cleaning Nederland BV per 01 juli 2013 aan zijn tweede jeugd begonnen. De kernwaarden van het bedrijf zijn:
– Service gerichtheid onder andere middels moderne communicatie
– efficiënt en dus milieubewust werken
– de waarden van het familie bedrijf respecteren

De structuur is zo plat mogelijk. Chauffeurs werken onder hoofd reiniging en hoofd reiniging legt verantwoording af aan de directeur. De klantenservice is lokaal georganiseerd zodat er een directe schakel is tussen klant en reiniging via de klanten service. De financiële administratie van zowel de klanten als voor de leveranciers is weer centraal georganiseerd om efficiënt te kunnen blijven werken.
Om de rijtijden te beperken als kosten post en als milieu belastende factor zijn er locaties in Goes, Zaandam en Alkmaar in gebruik en wordt er constant gekeken naar verkeersstromen en de daarmee samen hangende rijtijden om aanpassingen te maken wanneer dit nodig is. Voor het technisch onderhoud is een samenwerking met Einstein Techno Centre (ETC) te Spijkenisse aangegaan. Deze samenwerking is niet toevallig. Spijkenisse ligt tussen Zeeland en Noord Holland en de beide directies zijn gelijk. Ook binnen ETC is een rijke ervaring met betrekking tot het technisch aspect van containerreiniging voor handen.