Comtessa Vermogensbeheer

Comtessa Vermogensbeheer treedt op als vermogensbeheerder en beleggingsadviseur voor zowel particuliere als institutionele cliënten. Comtessa valt op door de overzichtelijke, transparante organisatie en werkwijze, en door de onafhankelijke positie. Het is namelijk niet verbonden aan één van de Nederlandse grootbanken, waardoor het vrij van rigide bedrijfsstructuren kan handelen op de financiële markten.

Wendbaar en transparant              

Het team van Comtessa Vermogensbeheer bestaat uit beleggingsspecialisten met korte lijnen naar elkaar, cliënten en partners. Daardoor is het mogelijk om snel te communiceren tussen alle betrokken partijen en indien nodig snel te schakelen. Cliënten weten wat er met hun geld gebeurt, terwijl de organisatie van Comtessa zo wendbaar is dat deze direct op de wensen van cliënten of de voortdurend veranderende situatie op de financiële markten kan inspringen.

Deze transparante manier van werken is in lijn met de wens van de Autoriteit Financiële Markten, die samen met De Nederlandsche Bank toezicht houdt op Comtessa Vermogensbeheer.

Maatwerk

Het beleggingsbeleid stemt Comtessa Vermogensbeheer op elke cliënt afzonderlijk af. Afhankelijk van diens beleggingsdoelstelling stelt Comtessa vooraf en in nauw overleg een beleggingsprofiel vast. Dat kan één van de zes profielen uit de eigenhandig ontwikkelde sixpack-strategie zijn, uiteenlopend van zeer offensief tot ultra defensief, maar betreft ook maatwerk. Het gekozen profiel bepaalt in welke mate Comtessa het beheerde vermogen in elk van zes compartimenten belegt, die in verschillende mate vastrentend, dan wel aandelengeoriënteerd zijn.

Deze sixpack-strategie combineert Comtessa Vermogensbeheer met een top-down-benadering in de selectie van de individuele titels waarin het belegt. Op steeds kleiner wordende schaal kiest Comtessa voor de meest veelbelovende optie. Daardoor vermijdt het tunnelvisie, maar weten cliënten ook te allen tijde precies waarin zij beleggen.

In haar selectieprocedure maakt Comtessa Vermogensbeheer gebruik van de research van de meest vooraanstaande internationale effectenhuizen. Daarmee kunnen de eigen specialisten een weloverwogen, breed georiënteerde beslissing maken.

Rendement door defensief beleggen

Comtessa Vermogensbeheer heeft zich toegelegd op haar defensieve beleggingsprofielen. Zeker in de huidige tijd, met een spaarrente van nagenoeg nul procent en mogelijk zelfs naar negatief tenderend, is het interessant om toch tot rendement op het opgebouwde vermogen te kunnen komen.

Bij voorkeur gaat Comtessa Vermogensbeheer met cliënten ook een langdurige relatie aan, zodat cliënt en beleggingsspecialist elkaar kennen en vertrouwen. Daarom heeft iedere cliënt die zijn of haar vermogen aan Comtessa toevertrouwt een persoonlijke contactpersoon binnen de organisatie. Deze is voortdurend op de hoogte van de wensen en doelstellingen van de cliënt.